+31 (0) 227 592 861

CD, DVD & Blu Ray Disc digitaaldruk

Specificaties CD-, DVD- en Blu Ray Disc branden (digitaaldruk)

The MultiMediaCompany hecht veel waarde aan goede informatie om jouw productie optimaal te kunnen verzorgen. Onderstaand treft je de informatie aan voor CD-, DVD- en Blu Ray Disc producties op basis van branden en digitaaldruk. Wellicht is het verstandig dat je eerst even deze informatie doorneemt voordat je aan het afmixen van de master begint, of voordat je het grafische gedeelte begint op te maken. Uiteraard kan je ons altijd bellen of mailen als het niet helemaal duidelijk voor is.

¤ In de prijslijsten kan je direct de templates downloaden die bij het betreffende product behoren. Op deze pagina treft je naast informatie extra templates aan die als aanvulling dienen aan de templates zoals in de prijslijsten zijn weergegeven.

¤ Wij adviseren je de templates vanaf een laptop of desktop computer te downloaden, te openen en te bewerken: mobiele apparaten bevatten meestal niet de geschikte software om de bestanden te openen en te bewerken en je verbruikt veel data!

Opmaak specificaties voor CD, DVD en Blu Ray discbedrukkingen

Voordat je aan de opmaak voor de disc bedrukking, drukwerk of digiverpakking begint adviseren wij je eerst de opmaak specificaties door te nemen, zodat je precies weet waar deze opmaken aan dienen te voldoen zodat we een optimale productie kunnen verzorgen en geen vertraging ondervinden.

Copyright teksten

Copyright teksten

CD, DVD en Blu Ray Disc bevatten over het algemeen een copyright tekst, en meestal in de ronding van het label. Het kan nog weleens ‘lastig’ zijn om deze tekst in de ronding van de discs te ontwerpen, om deze reden hebben wij een aantal copyright teksten uitgewerkt welke in de correcte ronding voor de CD, DVD en Blu Ray Disc zijn uitgelijnd. Deze copyright teksten kan je eenvoudig kopiëren en als laag in de opmaak aanbrengen.

Logo's en Kijkwijzer

Naast copyright tekst bevinden zich er meestal één of meerdere logo’s op de CD, DVD of Blu Ray Disc zoals bijvoorbeld het CDaudio logo voor een muziek CD, of een DVDvideo logo voor een videofilm. Deze logo’s komen ook vaak terug in het drukwerk c.q. op de verpakking. Voor CD, DVD en Blu Ray Disc hebben wij deze logo’s per product verzameld en samengevoegd in één bestand. Je kunt dit bestand eenvoudig openen, het door jouw gewenste logo uitsnijden, en als laag in je opmaak plakken.

Films hebben naast de logo’s meestal ook één of meerdere logo’s van Kijkwijzer om aan te duiden in welke categorie de film valt. Ook al deze Kijkwijzer logo’s hebben wij verzameld en samengevoegd in één document en deze kan je ook heel eenvoudig uitsnijden en als laag in je opmaak brengen.
Kijkwijzer logo’s zijn eigendom van Kijkwijzer en mogen gebruikt worden maar het copyright verbiedt aanpassingen in deze logo’s aan te brengen qua tekst én qua kleur!

Templates CD branden (dupliceren) producties

Onderstaand treft je de templates aan voor de alle producties zoals in op de pagina prijzen > CD zijn weergegeven in de kolom CD dupliceren (branden).
De templates zijn allemaal seperaat geplaatst, dit wil zeggen dat als je bijvoorbeeld een CD in jewelbox met 8 pagina booklet wilt je de template CD dupliceren (branden) zonder verpakking (spindel) dient te gebruiken voor de CD opmaak + de template CD booklet 8 pagina digitaaldruk dient te gebruiken voor de opmaak van de booklet + de template CD inlaycard digitaaldruk voor het opmaken van de inlaycard.
Voor bijvoorbeeld CD in wallet zonder flap dien je dan de template CD dupliceren (branden) zonder verpakking (spindel) te downloaden en toe te passen voor de CD bedrukking + de template wallet zonder flap voor de opmaak van de wallet.
In zowel de jewelbox slimline als de jewelbox standaard en alle formaten CD digiverpakkingen komen dezelfde typen CD booklet: alle templates voor CD booklet digitaaldruk staan als laatste in deze afdeling “Templates CD branden (dupliceren) producties”.

Template CD, DVD en Blu Ray Disc digitaaldruk

Templates drukwerk voor jewelbox standaard digitaaldruk

Templates CD digifile 4 pagina 1disc met slit voor booklet digitaaldruk

Templates CD digifile 6 pagina 1disc midden digitaaldruk